digitalt arbejde
Indsigt fra GTCI

Teknologien ændrer vores måde at arbejde på

Digitaliseringen i det 21. århundrede vil ifølge den nyeste GTCI rapport ændre fremtidens arbejdsmarked


Ifølge den nyeste Global Talent Competitiveness Index (GTCI) rapport, vil den teknologiske udvikling efter al sandsynlighed kræve et helt nyt sæt tekniske og erhvervsmæssige kompetencer hos den enkelte medarbejder. Bl.a. vil mange ufaglærte stillinger fremover blive varetaget ved hjælp fra robotter og algoritmer, der understøttes af viden fra Big Data.

1. Budskab:  Hvordan leder man i det 21. århundrede?

Som leder og beslutningstager både i det private og offentlige er det vigtigt, at tænke udover digitaliseringen, for at kunne overskue og navigere i et miljø, der er præget af digitaliseringens mange omvæltninger og udfordringer. Forandringerne påvirker organisationernes indre sociale strukturer og systemer, hvilket vi bliver nød til at forstå og kunne agere i.

Organisationerne vil være præget mindre af traditionel hierarkisk autoritet. Vi vil i langt højere grad tænke i forbundethed og andre samarbejdsstrukturer. Som leder vil fokus skulle være på, hvad medarbejderne reelt bidrager med i deres job frem for hvordan bidraget opnås. 

Vi har også flere jobskift igennem livet, og uddannelses- og beskæftigelsessystemet, som i langt de fleste lande stadig er struktureret ud fra en industrimodel fra det 20. århundrede, udfases i sin nuværende form. De fleste ledere vil dermed skulle lede og forstå medarbejdere med en helt anden baggrund, indstilling og samarbejdsform end vi selv har været vant til.


2. Budskab: Fremtidens arbejdsmarked: fra fastansat til freelancer

Omkring 30% af befolkningerne i Europa og USA står til rådighed for arbejdsmarkedet, på mere eller mindre freelance basis. Ændringerne i arbejdsmarkedet påvirker også makroøkonomiske forhold såsom juridiske, lovgivningsmæssige, økonomiske, og sociale strukturer i samfundet. Internt i organisationerne stiller det helt nye krav til bl.a. håndtering af ledelse og HR i organisationerne. 

Det traditionelle arbejdsgiver og arbejdstager forhold udfordres og nødvendiggør ændringer. Ikke kun ift. Freelancerne, men også de fastansatte, der ligeledes vil blive påvirket af de nye vinde.

 Den traditionelle måde at rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere på vil blive udfordret og både arbejdsgivere og arbejdstagere må tilpasse sig rekrutterings- og talentudviklingsstrategien til disse nye strukturer, for ikke at blive kørt agterud. 

Derudover er der behov for, at virksomheder og organisationer  genovervejer, hvordan den procestunge tilgang til HR kan ændres, så  fokus flyttes over på, medarbejdernes personlige udvikling. Det er således et krav, at organisationer i denne nye økonomiske struktur behandler og leder rekruttering og talentudvikling anderledes end tidligere.


Vil du vide mere om, hvad den teknologiske udvikling kommer til at betyde for fremtidens arbejdsmarked og hvad din virksomhed skal overveje, når den rekrutterer til fremtidens digitalt prægede arbejdsmarked? Så kontakt en af vores rekrutteringskonsulenter her.

Du kan også skrive til os i nedenstående kommentarfelt eller via vores kontaktformular, så sender vi dig flere informationer fra GTCI rapporten.


Note: GTCI er en årlig rapport, der laves i samarbejde mellem Adecco Group og INSEAD. Rapporten fortæller bl.a. hvordan verdens lande klarer sig ift. At tiltrække, udvikle og fastholde talent. Danmark kom samlet på en 8. plads i år og København var rangeret som verdens bedste talentby på en flot 1. plads.

Badenoch & Clark arbejder med Search, Select og Executive Search af specialister og ledere både i DK og internationalt og er en del af Adecco Group.

 

GTCI
Tilføj din kommentar
Skriv det du ser på billedet: